Skip to main content

Telefon

0481-76 66 00

ID-märkning och registering katt Januari 2023

SKK Röntgen

Från 5e oktober 2020 kommer Svenska Kennelklubben, SKK att lansera en ny version av sin tjänst digitalröntgen, som kommer att kallas SKK Röntgen. Den kommer i stora drag fungera som den gamla tjänsten men är uppdaterad med nya funktioner för att det ska bli ännu lättare att hantera tjänsten för våra användare

Den stora förändringen i tjänsten är att du som hundägaren nu ska gå in via SKK.se och beställa sin hunds röntgenavläsning innan tid kan bokas för röntgen. Du kommer också att förbetala SKKs avläsningsavgift via Dibs med sitt kontokort. Det innebär att vi som klinik inte längre kommer hantera SKKs avläsningsavgift.

Certificatet kommer också mailas till dig och inte längre skickas ut med posten.

Gå gärna in på nedanstående länken till SKK för mer information och vägen till tjänsten att beställa avläsningen.

 https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/